SNG

Wie is SNG?

SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) is in 1995 opgericht vanuit de branche van gerechtsdeurwaarders en zorgt sindsdien voor het digitaal veilig ontsluiten van privacygevoelige informatie voor gerechtsdeurwaarders, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en organisaties in het publieke domein.


SNG biedt oplossingen voor vraagstukken op het gebied van efficiëntie, informatiebeveiliging en privacy. Honderden organisaties uit het publieke en private domein maken gebruik van haar services en de jarenlange expertise op het snijvlak van invordering en informatisering.Visie SNG:

"SNG verbetert de samenleving door nuttige en betekenisvolle informatisering in het dynamisch speelveld van overheid, bedrijf en burger."

Maatschappelijke vooruitgang

SNG bedenkt en ontwikkelt vanuit samenwerking effectieve oplossingen voor complexe informatiseringsvraagstukken van maatschappelijke aard. De experts van SNG brengen helderheid in informatieketens. Ze beschikken over domeinexpertise, zijn vindingrijk en resultaatgericht. Voorbeelden van services en totaalconcepten die bijdragen aan een efficiënt werkproces en het voorkomen van schuldescalatie zijn onder andere: het Digitaal Beslagregister (DBR), de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) en Schuldenwijzer.  

Met de ontwikkeling van de SNG Rekenmodule BVV faciliteert SNG een overheidsprogramma en tijdige invoering van het in werking treden van de Wet vBVV. De rekenmodule is een belangrijke informatievoorziening voor de verbetering en de borging van het bestaansminimum. SNG heeft met de Rekenmodule BVV een effectieve bijdrage geleverd aan een versnelde aanpak van de schuldenproblematiek. 

Services

SNG faciliteert deurwaarders en organisaties veelal op in wetten vastgelegde bevoegdheden en ontsluit meer dan honderd informatiebronnen in het publieke en private domein, onder meer de Rechtspraak, de BRP (Basisregistratie Personen), UWV Polis, RDW, Belastingdienst, werkgevers en uitzendorganisaties. SNG biedt een centraal knooppunt wat benodigde gegevens elektronisch en veilig uitwisselt, via één koppeling met SNG en ondersteunt de benodigde overheidsvoorzieningen als Digikoppelingen en Diginetwerk. SNG digitaliseert en optimaliseert services en uitwisselingen met als doel efficiency en kostenbesparing voor stakeholders en burger.

Veiligheid

SNG hecht grote waarde aan de beveiliging van de services en totaalconcepten. Sinds 1 januari 2015 is SNG ISO 27001:2013 gecertificeerd, een ISO standaard voor informatiebeveiliging. Hiermee maakt SNG aantoonbaar dat informatieprocessen continu beheerst worden en daarmee de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie borgt.


Multum in Parvo

Het credo van SNG is Multum in Parvo, wat staat voor veel in weinig. SNG werkt met bescheiden middelen op een efficiënte manier aan stabiele oplossingen die het doel (over)treffen. Resultaten worden geïnvesteerd in veiligheid, doorontwikkeling en nieuwe betekenisvolle concepten.