Hoe werkt de SNG rekenmodule BVV

De rekenmodule ontzorgt beslagleggers en is een belangrijke basis in de aanpak van de schuldenproblematiek.

1. Aanvraag BVV

Invoer gegevens

Eén aanvraag, ook voor additionele informatie.

Zelf invoeren van beslagobject of automatische keuze door SNG Rekenmodule volgens de wettelijke volgorde regeling.

2. Berekening

Verwerking gegevens

Gegevens worden geautomatiseerd opgevraagd bij BRP en UWV Polis. Verwerking van alle informatie voor het berekenen van de beslagvrije voet. De eenvoudige en volledige berekeningen.

2. Berekening
3. Direct toepasbaar

Berekening klaar

  • De berekening is klaar en direct toepasbaar voor beslaglegging en interne verrekening.
  • Er zijn geen extra handelingen nodig.
  • De uitkomst is geschikt voor het modelmededeling voor de burger.
  • Volledige ontzorging.

Toelichting SNG Rekenmodule BVV

De SNG Rekenmodule BVV biedt beslagleggers een efficiënte en volledige berekening van de beslagvrije voet voor zowel de basis- als aanvullende gegevens, ook wel de eenvoudige en complexe gevallen genoemd. De aanvullende gegevens moeten door de beslaglegger meegegeven worden zoals in de wet is gespecificeerd. De rekenmodule van SNG biedt ook de mogelijkheid om zelf het beslagobject in te voeren, of het beslagobject automatisch te laten kiezen volgens de wettelijke volgorde regeling.

SNG heeft voor deze toevoegingen gekozen door de rekenmodule te ontwikkelen vanuit de informatieketen, jarenlange domeinkennis en door samenwerking te zoeken met beslagleggers en softwareleveranciers. De SNG Rekenmodule BVV is sinds juni 2020 beschikbaar voor aansluiting op applicaties van beslagleggende organisaties en per 1 januari 2021 in productie.


"De berekening met de rekenmodule van SNG is direct toepasbaar, ook voor complexe berekeningen en bepalen (volgorde) van beslagobject."

Ketentest

Alle rekenmodules binnen het Programma vBVV moeten door middel van een ketentest bewijzen dat het resultaat conform programmaspecificaties is. De uitkomst van de berekening beslagvrije voet is eenduidig bij gelijke invoer.

Wie kunnen er gebruik van maken?

Alle beslagleggende organisaties kunnen gebruik maken van de SNG Rekenmodule BVV: gerechtsdeurwaarders, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en uitvoeringsinstanties.

Wilt u meer informatie over de SNG Rekenmodule BVV, dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier. Wilt u gebruik maken van de SNG Rekenmodule BVV, dan kunt u zich hier aanmelden. 

Domeinexpertise en samenwerking

De kern van de rekenmodule bestaat uit een vereenvoudigd model (rekenmodule) om de beslagvrije voet te berekenen, waarbij gegevens geautomatiseerd worden opgevraagd bij de BRP en UWV Polis en niet meer grotendeels hoeven worden opgevraagd bij de burger. De architectuur achter dit vereenvoudigd model is complex.

"SNG ontwikkelt vanuit samenwerking effectieve oplossingen voor complexe informatiseringsvraagstukken."


Vanuit de complexiteit van de Keten-Start-Architectuur (KSA) heeft SNG de rol van de rekenmodule in de informatieketen in kaart gebracht. SNG beschikt over jarenlange domeinexpertise op het proces van beslag leggen. Vanuit de overtuiging dat het beste resultaat geboekt kan worden door samenwerking, heeft SNG voor de ontwikkelstrategie samenwerking gezocht met gebruikers en stakeholders. 

SNG heeft experts geraadpleegd bij onder andere de KBvG en lokale overheden. Daarnaast zijn Q&A sessies georganiseerd voor gebruikers en softwareleveranciers. Op basis van de feedback heeft SNG besloten de rekenmodule aan te vullen, ten gunste van de efficiëntie in het proces van beslag leggen. Het resultaat is een rekenmodule die de beslaglegger, maar zeker ook de softwareleverancier ontzorgt. Zie actueel voor achtergrondinformatie en laatste ontwikkelingen. 
Lees meer

Technische specificaties en documentatie

Softwareleveranciers kunnen toegang krijgen tot de technische specificaties en documentatie van de SNG Rekenmodule BVV en veelgestelde vragen, door via het contactformulier een verzoek te sturen.