Privacyverklaring

U bent van harte welkom op de website van SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) over de Vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) en SNG Rekenmodule BVV. De website is vooral bedoeld om u informatie te verstrekken hierover.

Wij vinden het belangrijk u te informeren hoe wij met de verwerking van persoonsgegevens omgaan. Voor de persoonsgegevens die wij verwerken zoals onder de kopjes hieronder beschreven, heeft SNG de privacyrechtelijke rol van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer over de verwerking van persoonsgegevens door SNG in het algemeen en onder meer haar tevens privacyrechtelijke rol als ‘verwerker’ in het kader van haar dienstverlening (berichtenverkeer) vindt u op www.sng.nl/privacyverklaring.

Wij behandelen uw gegevens in alle gevallen vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG. Wanneer u gegevens aan ons toestuurt, gebruiken wij de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft toegestuurd.

Wijzigingen in deze verklaring

Deze verklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring staat altijd op deze site. De verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 5 augustus 2020.

Bezoek beslagvrijevoet.sng.nl en cookies

Wij houden van de bezoeker algemene bezoekgegevens bij. Dit zijn technische loggegevens zoals uw IP-adres, tijdstip van bezoek, browsergegevens en welke pagina’s u opvraagt. Dit gebeurt voor technisch noodzakelijke redenen en optimalisatie van de site. Wij hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ om uw gegevens te verwerken (rechtsgrond). De bewaartermijn van deze gegevens bedraagt zes maanden. Daarna verwijderen wij de gegevens.

Deze website maakt ook gebruik van cookies en andere gerelateerde technologieën. Ook hiervoor geldt dat SNG een ‘gerechtvaardigd belang’ (rechtsgrond) heeft om dit te doen. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt.

Er worden functionele en analytische cookies geplaatst. Met de analytische cookies kunnen wij algemene gebruikersstatistieken herleiden. Dit helpt SNG om te begrijpen hoe websitebezoekers de website gebruiken, zoals welke pagina’s zij bezoeken, vervolgens kunnen wij onze website optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Wij hebben het verwerken van persoonsgegevens met Google Analytics beperkt, zoals voorgeschreven in de Handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van Google Analytics: zo worden de IP-adressen van de websitebezoekers gemaskeerd (te weten het laatste ‘octet’ van het adres) en is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. Verder hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met Google over de verwerking van persoonsgegevens. Een deel van deze cookies wordt één dag bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. Een ander deel van deze cookies wordt twee jaar bewaard en vervolgens automatisch verwijderd.

Het privacy policy van Google is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy.

Contact en relaties

U kunt via het contactformulier of per e-mail persoonsgegevens toesturen aan ons. Het gaat om uw e-mailadres en naam, ook kunt u uw telefoonnummer opgeven en andere persoonsgegevens in uw bericht vermelden.

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, zijn invulling van uw naam en e-mailadres nodig zodat wij gericht met u kunnen communiceren. Mocht u ons meer (gevoelige) persoonsgegevens willen toesturen dan waarvoor het contactformulier ruimte biedt, kunt u dit aangeven in uw bericht. Wij zullen u dan de mogelijkheid bieden de gegevens versleuteld toe te sturen.

Wij hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ om de gegevens die u ons toestuurt te gebruiken om uw vraag of aanmelding af te handelen (rechtsgrond). Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor de afhandeling van het bericht en/of zo lang als nodig is om contact met u te onderhouden, mogelijk in het kader van een eventuele aansluiting op het systeem van SNG. Wij verwijderen de toegestuurde gegevens na maximaal één jaar. U kunt op elk moment bij ons aangeven dat u niet meer wilt dat uw gegevens gebruikt worden.

Wanneer tussen een organisatie en ons een samenwerking en/of overeenkomst tot stand komt, zullen wij nader informeren over hoe wij met de persoonsgegevens omgaan. Eventueel kunt u ook alvast meer hierover lezen op www.sng.nl/privacyverklaring.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken ook persoonsgegevens in het kader van de (elektronische) nieuwsbrief. Om u te kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief, moet u een hokje aanvinken om toestemming te geven om het ingevulde e-mailadres te gebruiken voor de nieuwsbrief (rechtsgrond).

De nieuwsbrieven kunnen pixels/tags bevatten om informatie te verzamelen over het gebruik van de nieuwsbrief. Op die manier kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om de inrichting en inhoud van de nieuwsbrief beter te maken. Wij hebben gezorgd voor afspraken met de door ons ingeschakelde verwerker voor de nieuwsbrief over de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U wordt dan afgemeld voor de nieuwsbrief. Na afmelding worden er geen nieuwsbrieven meer verstuurd en wordt uw e-mailadres binnen een maand verwijderd.

Websites van derden en social media

Wij verwijzen naar websites van derden (anderen). Ook verwijzen wij naar onze social media pagina. Zo kunt u onderaan deze website klikken op het icoontje van LinkedIn om naar die pagina te gaan. Wij maken op deze website geen gebruik van social media pixels of andere integraties met social media.

Op de websites van derden en de social media kanalen kunt u in de privacyverklaringen (ook wel genoemd privacy statement of privacy policy) meer lezen over de omgang met uw persoonsgegevens en cookies door die organisaties (verwerkingsverantwoordelijken).

Uw rechten

Tot slot wijzen wij u op uw volgende rechten onder de AVG: het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing of beperking van de persoonsgegevens, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact: mail@sng.nl en tel. 088 6389300.