Pro- & Disclaimer

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. SNG doet er alles aan om de informatie juist en actueel te houden.

Aan de gegevens/informatie op de website kunnen echter geen rechten worden ontleend. SNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de gegevens/informatie op deze website. SNG is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar SNG op deze website verwijst. Of voor de inhoud van websites die verwijzen naar deze website.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de gegevens/informatie (teksten, brochures, afbeeldingen etc.) die daarop staan, liggen bij SNG en haar eventuele licentiegevers. U mag teksten en brochures van SNG gebruiken, onder voorwaarde dat u de bron vermeldt. Daarbij mag niet de indruk worden gewekt dat SNG zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Als u vragen hebt over het gebruik van gegevens/informatie op deze website, neem dan contact op.