Wat zijn de procedures voor aansluiting en hoe is de kwaliteit geborgd?

maandag 25 januari 2021

Sabine Snijders, senior juriste en privacy officer bij SNG, legt uit wat er procedureel nodig is om aan te sluiten op de rekenmodule van SNG en hoe de kwaliteit is geborgd.

Welke positie hebben de beslaglegger en SNG?
SNG heeft in opdracht van het ministerie van SZW de SNG Rekenmodule vBVV ontwikkeld. Met deze rekenmodule maakt SNG het beslagleggers mogelijk de beslagvrije voet geautomatiseerd te berekenen.
De beslaglegger is privacyrechtelijk de verwerkingsverantwoordelijke. SNG is de verwerker.

Welke afspraken of overeenkomsten hanteert SNG?
De afspraken met beslagleggers worden vastgelegd in overeenkomsten. SNG heeft verschillende overeenkomsten: de overeenkomst van dienstverlening, de verwerkersovereenkomst, de licentieovereenkomsten en de deelovereenkomst voor de service. Zo is er ook een deelovereenkomst voor het gebruik van de SNG Rekenmodule vBVV. In de basis zijn er dus vier overeenkomsten die getekend moeten worden. Organisaties kunnen zich aanmelden voor meerdere services van SNG.

Uit zorgvuldigheid, het gaat immers ook om privacygevoelige gegevens die via de services van SNG kunnen worden opgevraagd, doet SNG altijd een check op de tekenbevoegdheid/vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar van de overeenkomsten. Nieuwe Deelnemers wordt gevraagd hiervoor bewijs aan te leveren.

Hoe is wet- en regelgeving geborgd?
Samen met mijn collega jurist, monitor ik ontwikkelingen en wijzigingen in wetgeving. Zodra wijzigingen consequenties hebben voor de dienstverlening van SNG of de overeenkomsten die SNG hanteert, passen we deze aan zodat zij voldoen aan de eisen van vernieuwde wet- en regelgeving. We vinden het belangrijk voor zowel beslagleggers als burgers dat zij kunnen vertrouwen op de dienstverlening, het beleid en de overeenkomsten van SNG.

Hoe is de veiligheid van de services geborgd?
SNG heeft alle services veilig ingericht. Sinds de oprichting in 1995 zijn veiligheid en betrouwbaarheid kernwaarden bij SNG. SNG heeft een grondig opgezet kwaliteitsmanagementsysteem en beschikt over een Privacy & Security office. Om blijvend te kunnen voldoen aan wettelijke en relevante standaards, verbetert SNG de informatiebeveiliging continu.
SNG heeft eind 2020 voor de derde keer op rij de ISO certificering 27001 zonder enige non-conformiteiten weten af te sluiten.

Wat zijn de kosten voor gebruik van de rekenmodule?
De kosten voor gebruik en beheer worden in 2021 gedragen door het ministerie van SZW. SNG zal geen kosten in rekening brengen voor het gebruik van de SNG Rekenmodule vBVV.

Neemt SNG positie in de keten?
SNG heeft de rekenmodule ontwikkeld met een visie op de keten en de processen binnen de Keten voor Derdenbeslag. SNG behartigt daarin de belangen van de gebruikers van de SNG Rekenmodule vBVV.

Wat te doen wanneer er een wijziging is in organisatievorm?
Wanneer gemeenten of andere beslagleggende organisaties een wijziging ondergaan in hun organisatie, bijvoorbeeld samengaan in een gemeenschappelijke regeling, of wanneer organisaties besluiten beslaglegging uit te besteden, vragen wij SNG te informeren. Daarop zullen wij de wijziging bekijken en wellicht de contracten aanpassen, zodat de nieuwe organisatie gebruik kan blijven maken van de gewenste services.

Hoe zit het wanneer een lokale overheid de invordering heeft uitbesteed aan een andere organisatie?
Lokale overheden kunnen medewerkers van andere organisaties aanstellen als onbezoldigd ambtenaren en aanwijzen als medewerkers invordering en/of deurwaarders. Zo’n organisatie, die wij een ‘intermediair’ noemen, kan zelf aansluiten als Deelnemer bij SNG en de genoemde overeenkomsten aangaan. Als bewijs en waarborg voor deze constructie dient de intermediair de betreffende aanstellings- en aanwijzingsbesluiten van de lokale overheden aan te leveren, zo ook per achterliggende lokale overheid een volmacht voor het privaatrechtelijke/contractuele gedeelte. Zo weten alle partijen zeker dat een en ander goed geregeld is.