Wat is de aanpak van SNG in de ontwikkeling van de rekenmodule?

vrijdag 9 oktober 2020

Paul Valentijn vertelt over de aanpak ontwikkeling SNG Rekenmodule vBVV. Paul is manager products & development, security officer en implementatiemanager voorziening rekenmodule vBVV.

Uitgangspunt: deadline datum inwerkingtreden wet

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet treedt per 1 januari 2021 in werking. De ingangsdatum van de wet hebben we als deadline gesteld voor de ontwikkeling van de rekenmodule.
De ervaring leert dat de doorlooptijd van een ketenuitrol ongeveer een jaar tijd vraagt. De rekenmodule is een schakel in een keten. Om het voor derden (en softwareleveranciers) mogelijk te maken tijdig aan de slag te kunnen met hun ontwikkeling in de softwareapplicaties voor beslagleggers, is de rekenmodule in twee fases ontwikkeld.

Gefaseerde ontwikkeling en eerste toetsing

Eind 2019 is de eerste fase ontwikkeld voor de berekening van de beslagvrije voet voor de schone gevallen in de vorm van het BSN, zonder aanvullende informatie.
Hoewel nog niet alle specificaties bekend waren, hebben we op basis van onze domeinexpertise en jarenlange ervaring keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van een stabiele oplossing. Dit gaf de softwareleveranciers een kijkje in de oplossing en de mogelijkheid hier tijdig op te acteren om de deadline van 1 januari 2021 te kunnen realiseren. In januari 2020 hebben we de documentatie en specificaties beschikbaar gesteld.

Beschikbare informatie bruikbaar maken

De 2e fase was een stuk ingewikkelder. De beslaglegger heeft vaak in de praktijk meer of betere informatie beschikbaar die gevoed moet worden aan de rekenmodule en daarmee de informatie uit BRP en UWV Polis overruled of completer maakt. We hebben gezocht naar een oplossing hoe we deze voor beslagleggers bruikbaar kunnen maken. Hiervoor was het eerste plan om de oplossingsrichtingen gezamenlijk met een expertgroep te bepalen, maar vanwege de hectiek van de situatie rondom corona in maart dit jaar kon hier geen invulling aan gegeven worden.

Door creatieve sessies en intensieve samenwerking samen met beslagleggers en softwareleveranciers hebben we een flexibele oplossing bedacht voor de berekening van de toegepaste beslagvrije voet in de vorm van een rekenmodule met één aanroep waar alle informatie te verwerken is. Het resultaat van de berekening van de rekenmodule van SNG is direct toepasbaar voor beslaglegging en interne verrekening.

Softwareleveranciers kunnen de oplossing aanpassen naar de gewenste inrichting bij beslagleggers. Dit is wenselijk, omdat processen bij beslagleggers niet generiek zijn. De oplossing is getoetst bij softwareleveranciers en positief ontvangen. Deze uitbreiding van de rekenmodule is in mei 2020 beschikbaar gesteld.

Efficiency in proces herkennen en erkennen

SNG heeft in juni 2020 kennissessies georganiseerd voor beslagleggers en softwareleveranciers, waar meermalen de wens is geuit het beslagobject automatisch te kunnen laten kiezen. Maar het beslagobject is niet altijd duidelijk.

Ook hiervoor hebben we een oplossing kunnen bedenken vanuit onze domeinkennis, kennis van de wet en de onderliggende informatievoorziening en de vindingrijkheid van onze experts. Een maand na de uiting van de wens, is het kunnen laten bepalen van het beslagobject door de rekenmodule als extra functionaliteit al gerealiseerd.

Expertise, samenwerking en resultaatgerichtheid

Het team van SNG bestaat uit verschillende expertises en rollen waaronder: business analisten, domeinarchitecten, testers, security officers, beheer, privacy officers/juristen, ontwikkelaars.
Al deze disciplines zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de rekenmodule en hebben samen de rekenmodule ontwikkeld met als deadline: de keten moet op tijd klaar zijn voor inwerkingtreden van de wet.

Samen beschikken we over jarenlange ervaring, domeinexpertise en kennis van de onderliggende technieken van andere partijen. We zijn bekend met de standaarden gedefinieerd door de overheid. Omdat de rekenmodule onderdeel is van een keten, hebben we ook beslagleggers en softwareleveranciers benaderd om de knelpunten en aandachtspunten in kaart te brengen. Een goede voorbereiding maakt het mogelijk de keten in staat te stellen op tijd klaar te zijn.

Wijzigingen in de toekomst

We weten nu al dat er na in productie name van de rekenmodule wijzigingen zullen ontstaan, bijvoorbeeld door de vaststelling van nieuwe normbedragen of wijziging op de rekenregels. De rekenmodule van SNG bevat alle mogelijk toe te passen rekenregels. Deze centralisatie maakt het mogelijk wijzigingen snel en adequaat door te voeren, zonder dat de applicaties van de beslaglegger zelf aanpassingen hoeven door te voeren. Dit voor zowel geplande als ad hoc situaties.

Onze kracht

SNG is erg resultaatgericht en wil graag werken aan mooie oplossingen. De Wet vBVV is een belangrijke stap voor mensen met schulden. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door korte lijnen, we doen wat we zeggen en hebben aandacht voor elkaar.

We zijn nieuwsgiering en door samenwerking in teams kunnen specialisten zich ook op andere expertises ontwikkelen. Je begrijpt elkaars vak beter en kunt je naast verdiepen ook verbreden. Deze combinatie met een kritische blik gericht op het doel en beheersbaarheid, maakt dat we in ontwikkeling blijven en verbeteren. Dat hebben we zelf ook ervaren met onze services, ontwikkelen gaat verder dan vanuit klantgerichtheid en ambitie snel iets ontwikkelen. Het is gaaf om aan iets te werken wat een goede en duurzame oplossing is!