SNG Rekenmodule vBVV sinds 1 januari 2021 in productie!

woensdag 27 januari 2021

De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) is per 1 januari 2021 in werking getreden. Op die dag is ook de rekenmodule van SNG in productie genomen. Een mijlpaal waar SNG samen met het Programma vBVV, softwareleveranciers en stakeholders keihard naar toegewerkt heeft.

Op 2 januari jl. zijn de eerste berekeningen met behulp van de SNG Rekenmodule vBVV uitgevoerd. Een spannend moment, zowel technisch als qua uitkomst voor beslagleggers en burgers. De ontwikkeling van deze ketenvoorziening is gebaseerd op zorgvuldig bepaalde rekenregels en systematiek, en uitvoerig getest. De lakmoesproef kon echter pas plaatsvinden na de inwerkingtreding van de wet.

Alle gerechtsdeurwaarders maken sinds 1 januari 2021 gebruik van de rekenmodule van SNG voor de berekening van de beslagvrije voet en hebben al veel berekeningen en herberekeningen succesvol uitgevoerd. Meer dan 300 lokale overheden hebben ook gekozen voor aansluiting op de rekenmodule van SNG. De komende maanden zullen ook zij de SNG Rekenmodule vBVV in productie nemen.

SNG heeft met de ontwikkeling van de SNG Rekenmodule vBVV een generieke ketenvoorziening gerealiseerd, waarmee beslagleggers ontzorgd worden. Burgers en hulpverleners kunnen sinds 4 januari 2021 de beslagvrije voet narekenen op het vernieuwde burgerportaal uwbeslagvrijevoet.nl. SNG heeft in opdracht van het ministerie van SZW de rekentool op deze website ontwikkeld. Deze rekentool maakt gebruik van de intelligentie van de SNG Rekenmodule vBVV.