SNG Rekenmodule BVV biedt vanaf 1 januari 2022 meer inzicht

maandag 15 november 2021

Paul Valentijn, manager products & development, vertelt over de uitbreiding van de SNG Rekenmodule BVV.

Aanleiding uitbreiding SNG Rekenmodule BVV

De SNG Rekenmodule BVV is sinds 1 januari 2021 in productie. Met de toename van het gebruik van de rekenmodule hebben we bij SNG regelmatig de vraag gekregen hoe de BVV tot stand is gekomen. Vanuit de beslaglegger, bijvoorbeeld wanneer de berekening van de beslagvrije voet meer complexiteit bevat zoals in het geval van meerdere inkomstenverhoudingen, of wanneer er veel handmatige informatie aan de berekening is toegevoegd.

De beslaglegger kijkt kritisch naar het resultaat om een goede inschatting te maken of er een herberekening uitgevoerd moet worden. Schuldhulpverleners en bewindvoerders hebben de behoefte aan inzicht om de controlerende taak namens de burger te kunnen vervullen. Ook gebruikers van het burgerportaal www.uwbeslagvrijevoet.nl hebben de wens geuit om meer dan alleen de uitkomst te tonen.

Behoefte aan meer inzicht

We hebben geconstateerd dat beslagleggers, niet beslagleggende partijen en gebruikers van het burgerportaal meer inzicht wensen om een betere inschatting te kunnen maken van het resultaat. Een aanleiding om de SNG Rekenmodule BVV uit te breiden.

We zijn daarom op zoek gegaan naar een mogelijke oplossing door informatisering. We zijn gestart met een juridische analyse, de uitkomst daarvan gaf geen belemmering. Vervolgens hebben we een technische oplossing ontwikkeld, getest en voorgelegd aan het Programma. Onze voorgestelde uitbreiding is akkoord bevonden door het Programma. Daarop hebben we besloten de januari 2022 release uit te breiden.

Onze oplossing: zichtbaar maken van tussenresultaten

De eerste stap om uiteindelijk de beslaglegger, de schuldhulpverlener of de schuldenaar op het burgerportaal inzicht te geven in de berekening is het aanpassen van de onderliggende rekenmodule. Vanaf 1 januari 2022 wordt het antwoord van de rekenmodule daarom uitgebreid met de tussenresultaten van de berekening beslagvrije voet. Deze uitbreiding heeft uiteraard geen invloed op de berekening zelf. De beslaglegger kan de berekening van de beslagvrije voet beter interpreteren en kan eerder foute situaties herkennen en herstellen.

Deze uitbreiding wordt centraal gerealiseerd in de SNG Rekenmodule BVV en is gelijk met de januari release 2022 beschikbaar. We zijn blij met de input en feedback van aangesloten organisaties en stakeholders. Waar mogelijk verbeteren we onze voorzieningen en creëren we nieuwe oplossingen. Deze samenwerking draagt bij aan de verbetering en de borging van het bestaansminimum.