Interview Karlijn Ploegmakers en Rachel Janssen, namens Cannock Chase Public

donderdag 23 september 2021

Inleiding

SNG biedt in een reeks van interviews inzage in de ervaringen rondom de rekenmodule voor de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV). Deze keer zijn Karlijn Ploegmakers en Rachel Janssen aan het woord, beide werkzaam bij Cannock Chase Public. Karlijn is Projectmanager Operations en Rachel is Business Analist. Karlijn en Rachel zijn respectievelijk 17 en 19 jaar werkzaam bij Cannock Chase Public.

Cannock Chase Public is voor veel gemeenten een partner voor de invordering van gemeentelijke geldschulden. Zij behandelen jaarlijks ruim 600.000 dossiers en dit levert circa 48.000 bevragingen van de Rekenmodule op.

Hoe zijn jullie het project vBVV gestart?

Karlijn is jurist en volgt de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving op de voet, zodat we voor onze klanten altijd volgens de actuele wetgeving onze werkzaamheden uitvoeren. Tijdens bijeenkomsten vanuit de VNG werd duidelijk wat de wetswijzigingen waren en wat de impact hiervan was op het loonvorderingsproces. Naar aanleiding van een presentatie van SNG tijdens een van deze bijeenkomsten hebben we een afspraak gepland met Paul Valentijn, Manager products & development en Jan Joost Visser, Business analist van SNG. Zij zijn in februari 2020, nog net voor de Corona maatregelen, bij ons op bezoek geweest in ons kantoor in Druten. Tijdens dit overleg hebben we samen de mogelijkheden voor aansluiting in kaart gebracht.

Vanwege de hoeveelheid bevragingen was het een wens om een rechtstreekse koppeling tussen onze systemen te realiseren. De eerste uitdaging was de organisatorische aansluiting, namelijk het op een zorgvuldige en efficiënte wijze inregelen van de juridische autorisatie voor Cannock Chase Public. Samen met SNG zijn we tot een goede oplossing gekomen waarbij Cannock Chase Public als intermediair haar klanten vertegenwoordigt. Deze opzet vormt tevens een goede basis voor toekomstige voorzieningen en wetswijzigingen.

Kunnen jullie een inkijkje geven in tijdsplanning van Cannock Chase Public voor het project vBVV?

Wij zijn het project al in 2019 samen gestart. Hoewel de specificaties eind 2019 nog summier waren, werd al snel duidelijk dat de technische impact van vBVV op onze invorderingsprocessen groot zou zijn. We hebben daarom een toegewijd scrumteam opgericht en eerste prioriteit gegeven aan de implementatie van vBVV.

In maart 2020 heeft, op basis van de op dat moment bekende specificaties, de eerste impactanalyse plaatsgevonden en is het functioneel ontwerp gemaakt. Vervolgens is het technisch ontwerp en de planning uitgewerkt. In september 2020 is het scrumteam, bestaande uit een ervaren ICT-specialist, business analist en een functioneel beheerder, de ontwikkeling van de nieuwe functionaliteit gestart.

De implementatie van de rekenmodule heeft een grote impact op onze processen:

- Het technisch inrichten van de bevraging,
- Het aanpassen van onze workflow en procedures,
- Het op de juiste manier verwerken en de verkregen informatie in de dossiers,
- Het inrichten van de nieuwe correspondentie met de burger. 

Zorgvuldigheid in de uitvoering van onze werkzaamheden staat voor ons voorop, daardoor zijn we wat later van start gegaan. Het was een race tegen de klok en we zijn trots dat we het hebben weten te realiseren. Inmiddels zijn we met ruim 150 lokale overheden in productie, de resterende klanten volgen spoedig.

Hoe hebben jullie de samenwerking met SNG ervaren?

We zijn heel tevreden over de samenwerking met SNG vanwege de directe communicatie van SNG, de benaderbaarheid, de domeinkennis, de informatiesessies en reactiesnelheid. Op basis van de informatiesessies van SNG, de te verwachten ontwikkelingen vanuit wetgeving en de complexiteit hiervan, hebben we binnen Cannock Chase Public het besluit genomen de komende jaren structureel ontwikkelcapaciteit te reserveren. Ons team zal intensief met SNG samenwerken om de nodige doelstellingen te behalen.

Wat willen jullie het Programma vBVV meegeven?

Het ontwikkelen en optimaliseren van de procedures en processen vraagt tijd. Het tijdig beschikbaar zijn van specificaties en testmogelijkheden is cruciaal om de gestelde deadlines te behalen. Daarnaast willen we graag aandacht vragen voor een breder blikveld dan alleen de reguliere stromen. Binnen de ontwikkeling van vBVV wordt er veel vanuit de stromen en processen van gerechtsdeurwaarders en Belastingdienst gekeken. Er wordt minder rekening gehouden met beslagleggers van lokale overheden en het feit dat zij een deel van hun invorderingsprocessen aan ons als partner uitbesteden. Hierdoor zijn er extra juridische en technische uitdagingen geweest voor de implementatie van de wet.

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

De infrastructuur van de koppeling met SNG is gelegd. Met alle overeenkomsten die vastliggen hebben we de mogelijkheid om nieuwe services snel uit te rollen. SNG is een grote partij die weet wat er speelt. Het is erg prettig dat SNG meedenkt in onze positie als intermediair en het vinden van oplossingen. De welwillendheid er samen uit te komen is groot. We kijken terug op gezamenlijke leermomenten die vertrouwen geven voor de toekomst.

Een volgend impactvol project staat in de startblokken; stroomlijning keten voor derdenbeslag (SKD), hoe kijk je daarnaar? 

We volgen de berichtgeving over de nieuwe wet en zijn in gesprek met SNG voor mogelijke samenwerking voor de implementatie van de SKD.

Het Programma SKD heeft impact op onze capaciteit en planning. Daarnaast is het voor ons een grote investering, waar een goede infrastructuur essentieel is voor een succesvolle implementatie. We volgen de ontwikkelingen met veel interesse, zodat we onze klanten tijdig en optimaal kunnen bedienen en ontzorgen.

SNG dankt Karlijn Ploegmakers en Rachel Janssen voor dit interview.