Extra service voor modelmededeling beslagvrije voet

woensdag 30 juni 2021

SNG creëert extra service voor vBVV.

Op 22 juni 2021 heeft SNG een informatiesessie georganiseerd waar de KBvG, VNG, softwareleveranciers en zelfbouwers aan hebben deelgenomen. Planning en releases waren de hoofdonderwerpen. Daarnaast heeft SNG de Modelmededeling service geïntroduceerd.

De modelmededeling is met de inwerkingtreding van de wet vBVV in gebruik genomen. Een belangrijk document voor zowel de beslaglegger als de burger, waar de uitkomsten van de SNG Rekenmodule vBVV en de toegepaste beslagvrije voet op worden weergegeven.

De technische uitvoering van de modelmededeling is complex. Elke beslagleggende organisatie moet voldoen aan de strikte voorwaarden voor dit document en er zal periodiek een nieuwe versie worden vastgesteld.

SNG heeft daarom het initiatief genomen tot de ontwikkeling van de Modelmededeling service. Hiermee kunnen beslagleggers en vooral hun softwareleveranciers eenvoudiger inspelen op veranderingen.

De Modedelmedeling service is vanaf 1 januari 2022 beschikbaar. Softwareleveranciers krijgen tijdig de beschikking over de benodigde specificaties en documentatie.