De ModelMededelingService: van uitdaging naar oplossing!

donderdag 28 oktober 2021

Paul Valentijn, manager products & development vertelt over de modelmededeling en de ModelMededelingService (MMS).

Wat is een modelmededeling?

Wanneer een beslaglegger derdenbeslag wil leggen, berekent hij de beslagvrije voet. Dit doet hij met behulp van een rekenmodule. De berekende beslagvrije voet deelt de beslaglegger mee aan de schuldenaar en maakt hiervoor gebruik van de modelmededeling.

De modelmededeling is een formulier met daarop de gegevens die gebruikt zijn om de beslagvrije voet te berekenen. Denk aan: woonsituatie, inkomstengegevens, bedragen die van invloed zijn op de beslagvrije voet, contactgegevens van de beslaglegger en aanvullende informatie in tekstblokken.

Het doel van de modelmededeling is de schuldenaar overzicht te geven waarmee hij de berekening kan controleren.

Hoe werkt de modelmededeling?

Het Programma vBVV heeft een template beschikbaar gesteld wat beslagleggers gebruiken voor de productie van de modelmededeling. Uitgangspunt is uniformiteit van dit formulier, het soort gegevens en de algemene informatie, zodat het begrijpelijk blijft voor de burger.

Elke beslaglegger moet voldoen aan deze template. Voorwaarde voor in gebruik name is een acceptatie ketentest waaruit blijkt dat de modelmededeling qua berekening en inhoud voldoet aan de specificaties.

Beslagleggers berekenen de beslagvrije voet op een uniforme wijze met behulp van een rekenmodule, de modelmededeling behoort ook uniform te zijn. Op dit moment zijn kleine verschillen in weergave en opmaak nog toegestaan, dit zal naar verwachting per 1 juli 2022 veel strikter worden.

Waar zitten de uitdagingen?

De modelmededeling is technisch gezien een complex document. Het is niet vergelijkbaar met een mailmerge of een template in bijvoorbeeld Word. De modelmededeling bevat naast gegevens en informatie ook zichtbaarheidscondities. Het is voor softwareontwikkelaars een uitdaging om dit document 100% goed te krijgen en de acceptatietest te doorstaan.

De modelmededeling wordt aangemaakt en geprint bij iedere afzonderlijke beslaglegger. Dat gebeurt decentraal en dus op honderden plekken.

De modelmededeling heeft een directe relatie met het antwoord van de rekenmodule. Wanneer er een extra veld toegevoegd moet worden op de modelmededeling, dan moet dit ook in de rekenmodule verwerkt worden. De rekenmodule geeft het antwoord ofwel input voor de modelmededeling.

De template voor de modelmededeling, die door alle beslagleggers wordt gebruikt, is geen statisch document maar aan verandering onderhevig o.a. door: nieuwe inzichten, wijzigingen n.a.v. onderzoek en periodieke wijzigingen in de (reken)regels. 
Er wordt door het Programma vBVV continue gewerkt aan nieuwe specificaties voor de modelmededeling, waarin alle nieuwe inzichten zijn verwerkt. Op 1 januari 2023 is er een nieuwe template en in juli 2022 wordt de modelmededeling ook nog eens flink aangepast.

De ModelMededelingService (MMS) als oplossing.

De rekenmodule van SNG wordt gebruikt door alle gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland en door ruim 260 lokale overheden. Tijdens de implementatie is gebleken dat de modelmededeling een lastig stukje automatisering is. Met het vooruitzicht van periodiek een nieuwe template hebben we gezocht naar een oplossing die de keten ontzorgt met de mogelijkheid tot doorontwikkeling.

De ModelMededelingService (MMS) is een centrale oplossing, die aan te roepen is en waarbij het antwoord bestaat uit een PDF modelmededeling wat voldoet aan de overheidseisen en direct te gebruiken is. Dit heeft als voordeel dat wijzigingen op één centraal punt aangepast kunnen worden en de acceptatietesten eenvoudiger en efficiënter doorlopen kunnen worden.

De MMS is beschikbaar voor alle beslagleggende organisaties en niet voorbehouden aan organisaties die gebruik maken van de SNG Rekenmodule BVV. Het is een webservice en kan door alle ketenpartners geïmplementeerd worden in de dossierapplicaties.

Wanneer is de MMS beschikbaar?

We zijn nu nog bezig met de afronding van deze oplossing, de specificaties zijn in oktober 2021 gepubliceerd. De softwareontwikkelaars en organisaties die hun eigen applicaties ontwikkelen kunnen de MMS nu implementeren in de dossierapplicaties.

De kracht van samenwerking.

Bij het ontwikkelen van onze oplossingen en het bouwen van voorzieningen kijken we altijd naar toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden. Wat zien we, wat ervaren we, wat zijn wensen van stakeholders en wat is dan de correcte stap om te zetten?

De ontwikkeling van de MMS is een voorbeeld van intensieve samenwerking, goed luisteren naar behoeftes die bestaan binnen de keten en kritisch blijven kijken naar processen en mogelijkheden. Hoewel het altijd schipperen is met tijd en mogelijkheden is verbeteren van processen en daarmee het creëren van toegevoegde waarde een belangrijke motivatie in onze besluitvorming.