BVV Release 2207 oplevering volgens planning!

dinsdag 21 juni 2022

De rekenmodule BVV kent jaarlijks twee releases ingegeven vanuit wijziging wetgeving en de jaarlijkse aanpassing van de normwaarden. SNG heeft de acceptatietest voor Release 2207 ingediend bij het Programma. De release is inmiddels vrijgegeven voor in productiename per 1 juli 2022.

Alle organisaties aangesloten op de SNG Rekenmodule BVV maken tevens gebruik van de ModelMededelingService (MMS) van SNG. Het voordeel van MMS is dat wijzigingen op één centraal punt aangepast kunnen worden en de acceptatietesten eenvoudiger en efficiënter doorlopen kunnen worden.

In Release 2207 hebben we in de praktijk de voordelen van MMS kunnen ervaren. Naast tijdwinst voor het Programma, de softwareontwikkelaars en SNG, biedt het ook de mogelijkheid beter de regie te nemen over het release proces.