BVV ketenvoorzieningen van SNG: een update

woensdag 20 april 2022

Sinds januari 2021 is de keten voor derdenbeslag operationeel met de livegang van de rekenmodule, de voorziening voor de berekening van de beslagvrij voet.

Met de door SNG ontwikkelde rekenmodule zijn in 2021 ruim 971.000 berekeningen uitgevoerd door gerechtsdeurwaarders en lokale overheden. In het eerste kwartaal van 2022 zijn er ruim 258.000 berekeningen uitgevoerd. De groei is vooral het gevolg van de toename van het aantal lokale overheden. Alle gerechtsdeurwaarderskantoren en ruim 300 lokale overheden zijn aangesloten op de SNG Rekenmodule BVV en maken sinds 2 januari 2022 tevens gebruik van de door SNG ontwikkelde ModelMededelingService (MMS).

Burgers en professionals kunnen op het burgerportaal uwbeslagvrijevoet.nl de beslagvrije voet controleren met behulp van een rekentool. In 2021 zijn hiermee ruim 144.000 berekeningen uitgevoerd. De rekentool op dit burgerportaal is in samenwerking met het ministerie van SZW en het Programma door SNG ontwikkeld.

Schuldhulpverleners en bewindvoerders gebruiken de Vtlb-calculator voor het berekenen van het vrij te laten bedrag. Voor deze berekening maakt de Vtlb-calculator gebruik van een rekentool van SNG. In 2021 is ruim 800.000 de rekentool aangeroepen om een vtlb-berekening te maken. In het eerste kwartaal van dit jaar ruim 200.000 keer. Schuldhulpverleners en bewindvoerders behartigen gemiddeld 100.000 zaken, waarvoor de vtlb (proef)berekeningen worden uitgevoerd met behulp van de Vtlb-calculator.

Kortom, de keten maakt mooie stappen in het belang van de burger en de beslaglegger.

SNG werkt samen met softwareleveranciers en ontwikkelaars aan de volgende release van de rekenmodule conform de specificaties van het Programma. SNG zal de release op 1 juli 2022 in productie nemen.