500.000 berekeningen!

vrijdag 2 juli 2021

Al meer dan 500.000 berekeningen met de SNG Rekenmodule vBVV!

Sinds de inwerkingtreding van de wet vereenvoudiging Beslagvrije voet, 1 januari 2021, hebben gerechtsdeurwaarders, gemeenten en waterschappen inmiddels meer dan 500.000 keer de SNG Rekenmodule vBVV gebruikt voor het berekenen van de beslagvrije voet.

Alle gerechtsdeurwaarderskantoren en 231 lokale overheden zijn inmiddels aangesloten op de rekenmodule van SNG.

De rekenmodule is een voorziening voor de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en zorgt voor een uniforme berekening van de beslagvrije voet voor alle beslagleggers. De wet vBVV is een belangrijke basis voor verbetering en de borging van het bestaansminimum.